Algemene voorwaarden Tijdsurfen


 1. De aanmelding:

  1. De aanmelding via het aanmeldingsformulier is een overeenkomst tussen de cursist en Lotus op de Linge.

  2. Het aanmeldingsformulier is hier te vinden.

  3. De aanmelding geeft het recht tot het volgen van alle bijeenkomsten van de specifieke training Tijdsurfen zoals benoemd op het aanmeldingsformulier.

  4. De training Tijdsurfen wordt gegeven door een gelicentieerde trainer Tijdsurfen.

  5. De data die bij deze cursus horen zijn te vinden op www.lotusopdelinge.nl/aanbod/tijdsurfen. Dit zijn 4 bijeenkomsten van 2,5 uur.

  6. De cursist krijgt het boek 'Ik heb de tijd' van Paul Loomans.

  7. Koffie, thee en fris worden tijdens de les gratis aangeboden.

  8. Het verschuldigde bedrag zoals genoemd op de pagina tarieven, wordt uiterlijk 14 dagen voor aanvang van de cursus overgemaakt naar NL31 ASNB 0706 9073 10 t.n.v. L.M.M. Staarink onder vermelding van ´Tijdsurfen´, of het wordt contant betaald. Kosten zijn vrij van BTW.

  9. Betaalt je werkgever dan zijn de kosten hoger, zie pagina tarieven. Kosten zijn vrij van BTW.

  10. Bij het eventuele annuleren van de cursus, b.v. door gebrek aan cursisten, wordt het bedrag per ommegaande teruggestort.

  11. Uiterlijk een week voor aanvang zal via e-mail bekend gemaakt worden of de cursus doorgaat.

  12. Indien de cursist zich na aanmelding afmeldt voor de cursus dient dit 14 dagen voor aanvang van de cursus te gebeuren. Indien de cursist zich later afmeldt dan dient de helft van het bedrag van de totale cursus betaald te worden.

  13. Op verzoek kan er een factuur verstrekt worden.

  14. Persoonsgegevens die door Lotus op de Linge verzameld worden, bijvoorbeeld op een aanmeldingsformulier, worden enkel gebruikt voor het doorgeven van activiteiten van Lotus op de Linge of het verstrekken van informatie die bij een cursus of workshop hoort. Persoonsgegevens worden nooit doorgegeven aan derden. Op verzoek kunnen de persoonsgegevens ingezien, gewijzigd of verwijderd worden. Lees meer details in de privacyverklaring.


 1. Gemiste lessen:

  1. Cursussen worden in een vaste groep gevolgd. Het is daarom niet mogelijk om gemiste lessen in te halen in een volgende cursus.

  2. Restitutie van lesgeld in verband met gemiste lessen is niet mogelijk.

  3. Bij het missen van twee of meer lessen kan in overleg besloten worden om tegen een gereduceerd tarief een gehele volgende cursus mee te doen.

  4. Kan de les door ziekte van de trainer of andere onvoorziene omstandigheden niet doorgaan, dan wordt deze door een vervanger gegeven. Is dit niet mogelijk, dan wordt de deelnemer op de hoogte gesteld. De trainer verplicht zich dan tot het doen van een vergelijkbaar lesaanbod op een ander moment, of tot restitutie van een evenredig deel van het betaalde cursusgeld.


 1. Aansprakelijkheid:

  1. Deelname aan de cursus geschiedt geheel op eigen risico.

  2. De trainer kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor lichamelijke of psychische klachten van de cursist, noch voor verlies of diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen.

Lees hier de privacyverklaring van Lotus op de Linge.