• Waar genegenheid heerst, is er geen wens naar macht; en waar macht overheerst, ontbreekt genegenheid. De één is de schaduw van de ander •

Carl Jung

Gedragscode

Ethisch verantwoord gedrag vormt de basis van onze beoefening en is voorwaarde om voor iedereen die met Zen Spirit te maken heeft een veilige, betrouwbare omgeving te creëren.

Bij Zen Spirit committeren wij ons aan de 'Code of ethical conduct' van de White Plum Asanga.

Wij gaan er van uit dat iedereen respectvol met elkaar omgaat en verantwoordelijkheid neemt voor zijn/haar gedrag vanuit de intentie geen kwaad te willen berokkenen. Een sfeer van integriteit en vertrouwen in elkaar, waarin onderlinge vertrouwelijkheid en openheid wordt gerespecteerd.

Grensoverschrijdend gedrag vinden wij ontoelaatbaar, zowel tussen leraar en leerling als bij deelnemers onderling. Mocht er sprake zijn van grensoverschrijdend of ongepast gedrag, dan is Lucien Staarink het eerste aanspreekpunt. Daarnaast is binnen de Zen Spiritsangha psychologe Tjallie Gendo Doorman aangesteld als intern vertrouwenspersoon (t.doorman@home.nl).

Mocht er geen bevredigende oplossing zijn, dan kan contact opgenomen worden met de externe vertrouwenspersoon van de Boeddhistische Unie: Chiene Hulst.

Zen Geldermalsen

Iedere donderdag is er een meditatieavond op Stationsweg 16 in Geldermalsen.

Klik hier voor de wekelijkse zenmeditatiegroep.