• When we bear witness, when we become the situation
– homelessness, poverty, illness, violence, death –
the right action arises by itself.
Once we listen with our entire body and mind, loving action arises •

Bernie Glassman Rōshi

Lokale groep van Zen Spirit

Zen Geldermalsen is een lokale groep van Zen Spirit. De sangha van Irène Kaigetsu Bakker Sensei.

In de zentraditie is het mogelijk om je officieel te verbinden met een leraar om je beoefening te verdiepen. Ook kun je door de aanname van Boeddhistische leefregels toetreden tot een sangha, de gemeenschap van Boeddhisten.

Mijn lerares is Irène Kaigetsu Bakker Sensei en ik heb de Boeddhistisch leefregels van haar aangenomen, waarmee ik lid ben geworden van haar sangha Zen Spirit.

Via haar lerares Joan Halifax Roshi en Bernie Glassman Roshi gaat de overdrachtslijn terug naar de Japanse zenmeester Taizan Maezumi Roshi (1931-1995). Hij introduceerde in de zestiger jaren Zen in de Verenigde Staten en stichtte de internationale White Plum Asangha, onderdeel van de Japanse Sotoschool.


Taizan Maezumi Roshi
Bodhidharma

Zen: Japans, Chinees of toch Indiaas?

Via drie generaties Westerse leraren ben ik verbonden met de Japanse Sotoschool. Zen lijkt daarmee vooral Japans, maar de oorsprong ligt in China. In 1223 vertrok de Japanse monnik Eihei Dōgen naar China omdat hij in Japan geen goede Boeddhistische leraar kon vinden. Hij ging in de leer bij Tiāntóng Rújìng, werd tot leraar benoemd en stichtte in zijn vaderland de Japanse versie van de school Caodong, Soto genaamd.

In China wordt Zen Chan genoemd, dit woord is afgeleid van een Boeddhistisch woord dat afkomstig is uit India: Dhyāna, wat simpelweg meditatie betekent. Van de 1e tot de 6e eeuw was er wel Boeddhisme in China, maar lag de nadruk niet op meditatie. Toen Bodhidharma rond 500 vanuit India naar China kwam, kwam de nadruk op meditatie te liggen. Bodhidharma wordt daarmee gezien als de eerste voorvader van Zen/Chan.

In de 7e eeuw in China is de overdrachtslijn van leraar op leraar heel belangrijk geworden. Dat is omdat Zen niet te leren is uit boeken, maar door het te doen (mediteren en compassievol, aandachtig en moreel proberen te leven) en door directe overdracht van leraar op leerling.

De lijn van Bodhidharma gaat via 27 leraren terug naar de historische Boeddha, Shakyamuni Boeddha, die rond 400 vChr. in Noord-Inda/Zuid-Nepal leefde.

Shakyamuni Boeddha

Wat is zen?

"Zen is het leven. Het hele leven. Niets uitgesloten!" zei Taizan Maezumi Roshi.

Lees hier meer over wat Zen is.

Irène Kaigetsu Kyojo Bakker Sensei

Zen Spiritgroepen

Zen Spirit heeft de volgende meditatiegroepen:

Omdat moreel gedrag de basis is van de beoefening committeren wij ons bij Zen Spirit aan de volgende gedragscode: zie hier.