Algemene voorwaarden Stiltedag


 1. De aanmelding:

  1. De aanmelding via het aanmeldingsformulier is een overeenkomst tussen de deelnemer en Lotus op de Linge.

  2. Het aanmeldingsformulier is hier te vinden.

  3. De aanmelding geeft het recht tot het volgen van de specifieke Stiltedag op de datum zoals gekozen op het aanmeldingsformulier.

  4. Koffie, thee, fris, koek, soep en zuivel worden aangeboden tijdens de dag. Op de Stiltedag Zen in het Rumpts Kerkje is er bovendien een complete vegetarische lunch.

  5. Het verschuldigde bedrag zoals genoemd op de pagina tarieven, wordt uiterlijk 14 dagen voor aanvang van de Stiltedag overgemaakt via een betaalverzoek dat gestuurd zal worden. Contant betalen mag ook, maar dient even aangegeven te worden. Kosten zijn vrij van BTW.

  6. Bij het eventuele annuleren van de Stiltedag, b.v. door gebrek aan deelnemers, wordt het bedrag per ommegaande teruggestort.

  7. Uiterlijk een week voor aanvang zal via e-mail bekend gemaakt worden of de Stiltedag doorgaat.

  8. Indien de deelnemer zich na aanmelding afmeldt voor de Stiltedag dient dit 14 dagen voor aanvang te gebeuren. Indien tussen 14 en 7 dagen voor aanvang van de Stiltedag afgemeld wordt, dan dient de helft van het bedrag van de Stiltedag betaald te worden. Vindt de afmelding 7 dagen voor aanvang of later plaats, dan dient het volledige bedrag betaald te worden.

  9. Op verzoek kan er een factuur verstrekt worden.

  10. Persoonsgegevens die door Lotus op de Linge verzameld worden, bijvoorbeeld op een aanmeldingsformulier, worden enkel gebruikt voor het doorgeven van activiteiten van Lotus op de Linge of het verstrekken van informatie die bij een cursus of workshop of dag hoort. Persoonsgegevens worden nooit doorgegeven aan derden. Op verzoek kunnen de persoonsgegevens ingezien, gewijzigd of verwijderd worden. Lees meer details in de privacyverklaring.


 1. Gemiste Stiltedag:

  1. Restitutie van de kosten in verband met een gemiste Stiltedag is niet mogelijk.

  2. Bij het missen van de Stiltedag door overmacht kan in overleg besloten worden om een andere Stiltedag of activiteit met korting mee te doen.

  3. Kan de les door ziekte van de trainer of andere onvoorziene omstandigheden niet doorgaan, dan wordt deze door een vervanger gegeven. Is dit niet mogelijk, dan wordt de deelnemer op de hoogte gesteld. De Lotus op de Linge verplicht zich dan tot het doen van een vergelijkbaar lesaanbod op een ander moment, of tot restitutie van van het betaalde cursusgeld.


 1. Aansprakelijkheid:

  1. Deelname aan de Stiltedag geschiedt geheel op eigen risico.

  2. De Stiltedag is geen therapie en geen vervanging voor geneeskundige behandeling.

  3. Meld lichamelijke en/of psychische klachten a.u.b. vooraf aan de Lotus op de Linge. Indien u twijfelt of u kunt deelnemen aan de Stiltedag, raadpleeg dan eerst uw arts of therapeut.

  4. Lotus op de Linge kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor lichamelijke of psychische klachten van de Stiltedag, noch voor verlies of diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen.

  5. De deelnemer is er zich van bewust dat het beoefenen van lichamelijke activiteiten risico's met zich kan brengen en dat hij/zij eventuele (gevolg)schade, die ten gevolge van deelnemen aan de lessen kan ontstaan, voor eigen risico neemt.

Lees hier de privacyverklaring van Lotus op de Linge.