Algemene voorwaarden Big Mindfulness


 1. De inschrijving:

  1. De aanmelding is een overeenkomst tussen de cursist en Lotus op de Linge.

  2. De cursus Big Mindfulness is een vervolgcursus op de MBSR. De strekking en inhoud van de cursus is te lezen op www.lotusopdelinge.nl/aanbod/big-mindfulness.

  3. Geeft recht tot het volgen van alle bijeenkomsten van de specifieke cursus op de data die te vinden zijn op www.lotusopdelinge.nl/agenda. Dit zijn 6 bijeenkomsten van 2,5 uur.

  4. De cursist krijgt een cursus in groepsverband bestaande maximaal 10 deelnemers. De cursist krijgt een werkboek. Koffie, thee en fris tijdens de les zijn inbegrepen. Tot een week na de cursus is de trainer benaderbaar voor persoonlijke begeleiding via telefoon of e-mail, mocht dit gewenst zijn.

  5. Het verschuldigde bedrag zoals genoemd op de pagina tarieven, wordt uiterlijk 14 dagen voor aanvang van de cursus overgemaakt naar NL31 ASNB 0706 9073 10 t.n.v. L.M.M. Staarink onder vermelding van ´Big Mindfulness´, of het wordt contant betaald. Kosten zijn vrij van BTW.

  6. Betaalt je werkgever dan zijn de kosten hoger, zie pagina tarieven. Kosten zijn vrij van BTW.

  7. Uiterlijk een week voor aanvang zal via e-mail bekend gemaakt worden of de cursus doorgaat.

  8. Bij het eventuele annuleren van de cursus, b.v. door te weinig cursisten, wordt het bedrag per ommegaande teruggestort.

  9. Indien de cursist zich na aanmelding afmeldt voor de cursus dient dit twee weken voor aanvang van de cursus te gebeuren. Indien dit niet het geval is dient de helft van het bedrag van de totale cursus betaald te worden.

  10. Persoonsgegevens die door Lotus op de Linge verzameld worden, bijvoorbeeld op een aanmeldingsformulier, worden enkel gebruikt voor het doorgeven van activiteiten van Lotus op de Linge of het verstrekken van informatie die bij een cursus of workshop hoort. Persoonsgegevens worden nooit doorgegeven aan derden. Op verzoek kunnen de persoonsgegevens ingezien, gewijzigd of verwijderd worden. Lees meer details in de privacyverklaring.


 1. Gemiste lessen:

  1. Restitutie van lesgeld in verband met gemiste lessen is niet mogelijk.

  2. Bij het missen van twee of meer lessen kan in overleg besloten worden om tegen een gereduceerd tarief een gehele volgende cursus mee te doen.

  3. Kan de les door ziekte van de trainer of andere onvoorziene omstandigheden niet doorgaan, dan wordt de deelnemer op de hoogte gesteld. De trainer verplicht zich dan tot het doen van een vergelijkbaar lesaanbod op een ander moment, of tot restitutie van een evenredig deel van het betaalde cursusgeld.


 1. Aansprakelijkheid:

  1. Deelname aan de cursus geschiedt geheel op eigen risico.

  2. De cursus is geen therapie en geen vervanging voor geneeskundige behandeling.

  3. Meld lichamelijke en/of psychische klachten a.u.b. vooraf aan de trainer. Indien u twijfelt of u kunt deelnemen aan de cursus, raadpleeg dan eerst uw arts of therapeut.

  4. De trainer kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor lichamelijke of psychische klachten van de cursist, noch voor verlies of diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen.

  5. De cursist is zich ervan bewust dat er tijdens de cursus ´zware´ thema’s zoals lijden en vergankelijkheid behandeld worden en dat de cursist wordt gevraagd om deze bij zichzelf te onderzoeken.

  6. De cursist is zich ervan bewust dat er als voorkennis op deze cursus een mindfulnessbeoefening, zoals in de MBSR, gevraagd wordt, met als doel deze mindfulnessbeoefening te kunnen gebruiken om om te gaan met de ervaringen die tijdens de cursus opkomen.

  7. De cursist is er zich van bewust dat het beoefenen van lichamelijke activiteiten risico's met zich mee kan brengen en dat hij/zij eventuele (gevolg)schade, die ten gevolge van deelnemen aan de lessen kan ontstaan, voor eigen risico neemt.

Lees hier de privacyverklaring van Lotus op de Linge.