Algemene voorwaarden Zen Geldermalsen


De inschrijving:

  1. De aanmelding is een overeenkomst tussen de cursist en Lotus op de Linge (Zen Geldermalsen is een handelsnaam van Lotus op de Linge).

  2. De cursist is welkom op alle avonden zoals aangegeven op www.lotusopdelinge.nl/zen.

  3. Als de keuze is gemaakt voor deelname aan het hele seizoen voor de seizoensprijs, dan mogen alle lessen van het seizoen bijgewoond worden. Inclusief alle online meditaties: In het voorjaar van januari t/m juli en in het najaar van augustus t/m december.

  4. Vallen er lessen uit dan zal voor iedere uitgevallen les onder een evenredig deel terugbetaald worden aan de cursist, wanneer deze meedoet voor de seizoensprijs.

  5. Lessen die los betaald zijn, a €10, kunnen in mindering worden gebracht op de prijs als later in het seizoen wordt gekozen voor deelname volgens de seizoensprijs.

  6. De strippenkaart verloopt 1 jaar na de datum van de laatstgebruikte strip. Wanneer er geen strip gebruikt is dan verloopt de strippenkaart 1 jaar na de uitgiftedatum, welke op de strippenkaart vermeld is.

  7. Een strippenkaart is persoonsgebonden en kan niet door meerdere personen gebruikt worden.

  8. De strippenkaart is een digitaal document dat online beschikbaar is. De cursist krijgt de unieke link naar zijn/haar specifieke strippenkaart en kan daarmee te allen tijde inzien hoeveel strippen er gebruikt/nog beschikbaar zijn. Bij verlies van de link kan deze altijd opnieuw aangevraagd worden.

  9. Enkel en alleen als er meer dan een jaar geen lessen worden gegeven, dan kunnen niet gebruikte strippen van een strippenkaart ingeleverd worden en zal het evenredige deel worden geretourneerd aan de cursist.

  10. Persoonsgegevens die door Lotus op de Linge verzameld worden, bijvoorbeeld op een aanmeldingsformulier, worden enkel gebruikt voor het doorgeven van activiteiten van Lotus op de Linge of het verstrekken van informatie die bij een cursus of workshop hoort. Persoonsgegevens worden nooit doorgegeven aan derden. Op verzoek kunnen de persoonsgegevens ingezien, gewijzigd of verwijderd worden.


Gemiste lessen:

  1. Restitutie van lesgeld in verband met gemiste lessen is niet mogelijk.


Aansprakelijkheid:

  1. Deelname aan de cursus geschiedt geheel op eigen risico.

  2. De cursus is geen therapie en geen vervanging voor geneeskundige behandeling.

  3. Meld lichamelijke en/of psychische klachten a.u.b. vooraf aan de trainer. Indien u twijfelt of u kunt deelnemen aan de cursus, raadpleeg dan eerst uw arts of therapeut.

  4. De trainer kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor lichamelijke of psychische klachten van de cursist, noch voor verlies of diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen.

  5. De cursist is er zich van bewust dat het beoefenen van lichamelijke activiteiten risico's met zich mee kan brengen en dat hij/zij eventuele (gevolg)schade, die ten gevolge van deelnemen aan de lessen kan ontstaan, voor eigen risico neemt.